H27京大戦

於 名古屋大学道場   
時 平成27年12月12日

戦績


 名大  京大

 浪崎  櫻井    引き分け
 石川  釜江    引き分け
 大原 ◯水谷    横四方固   
 金子  水谷    引き分け
 松本 ◯細江    朽木倒  
 森  細江    引き分け
 大橋  原之園   引き分け
 野田  松尾    引き分け
 古橋  梅本    引き分け
 松井◯ 森    上四方固
 松井  三好    引き分け
 片浦◯ 海野    合技
 片浦  嵯峨    引き分け
     
 引き分け

 

戦績に戻る