23N@Éw_ҁ@Z_

@mف@@@@
@23N321

jqc̐

\I[O
`[O Czw e J t
Czw _ 1lc 4
e 3lc _ 2lc 3lc 2
4lc 2lc _ 4lc 3lc 1
J 2lc _ 4lc 3
t _ 5


a[O u k lk z
u _ 4lc 5lc 4lc 4lc 1
k _ 2lc 3lc 3
lk _ 5
z 4lc _ 4
5lc 5lc 3lc _ 2


b[O Lc c K C ܏
Lc _ 3lc 4lc 4lc 2
c 1lc _ 5lc 4lc 3lc 1
K _ 2lc 4lc 3
C _ 2lc 4
܏ _ 5g[ig
P
J@@@@@k@@@@Rlc
Q
ց@@@@@@Lc@@@@Qlc
u@@@@@Kف@@@@Qlc
c@@@@@J@@@@@Rlc
@e@@@@@@@@@@Qlc

ց@@@@@@u@@@@@Rlc
c@@@@@@@@@@@Plc

@ց@@@@@c@@@@@Plc

Pʁ@cZ
Qʁ@֍Z
Rʁ@uZ@
Rʁ@ꍂZ


ql

\I[O
`[O { ͑ } c ~
{iLcj _ ~ ~ 3
͑iKفj _ 5
}ilkj _ 1
cij ~ _ 4
~Áiuj ~ _ 2


a[O q ۉ c]
qiKفj _ ~ ~ 2
ۉȁij _ 4
ikj _ 5
iցj ~ _ 1
c]itj ~ _ 3


b[O a y
ij _ 4
ˁiuj _ 3
ai܏j _ 5
yiցj _ 1
㑺iKفj _ 2

RʁASʁATʂ͏̓eȀŏʂB

c[O ѓc vi ic
ѓciuj _ 1
viiLcj _ 3
ij _ 2
icilkj _ 4

QʁARʁASʂ͏̓eȀŏʂB


g[ig
P
㑺iKفj@@@@@viiLcj
ˁiuj@@@@@@ij
~Áiuj@@@@@@c]itj
{iLcj@@@@@qiKفj
Q
@}ilkj@@@㑺iKفj
iցj@@@@@@@ˁiuj
yiցj@@@@@@@~Áiuj
ѓciuj@@@@@@{iLcj

@㑺iKفj@@@@iցj
yiցj@@@@@@@ѓciuj

@iցj@@@@@@yiցj


Pʁ@y팎i֍Zj
Qʁ@i֍Zj
Rʁ@㑺M߁iKٍZj
Rʁ@ѓcIiuZjтɖ߂